Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

KSIĘGOWOŚĆ – PODATKI

Oferta » KSIĘGOWOŚĆ – PODATKI

„Księgowość –Podatki”

Zapewniamy pełną obsługę księgową zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami podatkowymi i księgowymi, polegającą na:

 • obsłudze ksiąg handlowych (pełna księgowość):
  • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym, księgowym i podatkowym
  • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży wymaganych przez prawo do wyliczania vat
  • prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami
  • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych i statystycznych (dla gus)
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • bieżące informowanie klienta o przepisach prawnych z zakresu działalności oraz o ich zmianach
  • wyprowadzanie wszelkich zaległości podatkowo-finansowych
 • obsłudze ksiąg przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość):
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów firmy Klienta
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie niezbędnych wydruków
  • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji
  • naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków
  • prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami
  • terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (PIT, VAT) oraz przygotowanie deklaracji i zeznań podatkowych
  • składanie deklaracji i zeznań podatkowych
  • występowanie w imieniu klienta o zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków i składek ZUS
  • załatwianie spraw wynikających z zobowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów
 • obsłudze kadrowo - płacowej:
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i innych
  • sporządzanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz PFRON
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
  • sporządzanie raportów i analiz
  • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • rozliczaniu rocznych pit ( dla osób fizycznych)
 • pomocy w formalnościach zus i us związanych z rozpoczęciem, zawieszeniem i zamknięciem działalności firmy
 • konsultacjach dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie wyboru właściwej formy opodatkowania oraz właściwej formy prawnej.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt ze spółką z grupy:

FINGATE Sp. z o.o.

 • telefonicznie: Tel/Fax 22 734 05 87 | Mob. +48 606 44 22 14
 • e-mail. biuro@fingate.pl
 • www.fingate.pl

www.fingate.pl

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840