Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

UBEZPIECZENIA

Oferta » UBEZPIECZENIA » PORADY » Kiedy występuje brak automatycznego wznowienia w trybie art. 28 ust. 1 (tzw. Klauzula prolongacyjna)?

Oferta

Kiedy występuje brak automatycznego wznowienia w trybie art. 28 ust. 1 (tzw. klauzula prolongacyjna)?

Do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w trybie art. 28 ust. 1 (tzw. klauzula prolongacyjna), dochodzi bez składania przez ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela jakiegokolwiek oświadczenia woli. Przesłanką zawarcia umowy ubezpieczenia OC w tym trybie jest brak oświadczenia ubezpieczającego o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC, o ile składka za poprzedni okres ubezpieczenia została zapłacona w całości i umowa nie została wypowiedziana.

Zapłacenie składki za następny okres ubezpieczenia jeszcze przed zakończeniem trwającego 12- miesięcznego okresu, na który umowa została zawarta (np. opłacenie blankietu przekazowego), jest równoznaczne z manifestacją woli, co do kontynuacji umowy ubezpieczenia OC w danym towarzystwie ubezpieczeniowym, w takim przypadku również dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w trybie art. 28 ust. 1

Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia OC za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego w ten sposób, że ubezpieczający składa wyraźne oświadczenie woli, tj. ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia z PZU, a z kolei agent – działając w imieniu i na rzecz PZU – składa oświadczenie woli o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia w trybie ofertowym i nie działa w takim przypadku klauzula prolongacyjna, o której mowa w art. 28 ust. 1 (tj. nie jest to umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie art. 28 ust. 1)

Brak automatycznego wznowienia umowy ubezpieczenia OC następuje, kiedy:

  • umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba, że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się w przypadku sprzedaży pojazdu (lub innego przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu) umowa ubezpieczenia OC wygasa z końcem okresu ubezpieczenia i nie przedłuża się na kolejny okres ubezpieczenia (nie ma zastosowania klauzula prolongacyjna)
  • inne przypadki przejścia (np. spadek) lub przeniesienia (np. darowizna, zamiana) prawa własności
  • posiadacz pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie aż do zakończenia okresu ubezpieczenia
  • jeżeli posiadacz pojazdu nie wypowie umowy, rozwiązuje się ona z upływem okresu, na jaki została zawarta
  • nabywca pojazdu może kontynuować ubezpieczenie w danym towarzystwie (w tym skorzystać ze zniżki za kontynuację ubezpieczenia), z tym, że kolejna umowa nie zostanie zawarta w trybie art. 28 ust. 1, tj. nie będzie automatycznym wznowieniem; nabywca będzie musiał pamiętać o terminie spełnienia obowiązku ubezpieczenia (będzie musiał zawrzeć nową umowę)

Partnerzy

Jeden wspólny cel
Zadowolenie naszych klientów

Kontakt

FINGATE sp. z o.o.
Adres: ul. Jana Zamojskiego 6
05-806 Komorów
E-mail. biuro@fingate.pl
Tel. 48 606 44 22 14

FINBRIDGE CREDIT & INSURANCE Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840


FINBRIDGE Sp. z o.o.
Adres: ul. Skoroszewska 22a lokal 19,
02-495 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl


FINBRIDGE CORPORATION Sp. z o.o.
Adres: ul. Henryka Brodatego 14A lok. 22,
02-496 Warszawa
E-mail. biuro@finbridge.pl
Tel. 48 510 029 840